تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

ساندویچ مرغ سرد و خوش طعم
طعم خوشمزه ساندویچ سرد در کلاب استار همراه با ۳۵٪ تخفیف و پرداخت ۶۳۷۰ تومان بجای ۹۸۰۰ تومان
ساندویچ مرغ سرد و خوش طعم ساندویچ مرغ سرد و خوش طعم
ساندویچ مرغ سرد و خوش طعم ساندویچ مرغ سرد و خوش طعم
ساندویچ مرغ سرد و خوش طعم ساندویچ مرغ سرد و خوش طعم
ساندویچ مرغ سرد و خوش طعم ساندویچ مرغ سرد و خوش طعم
ساندویچ مرغ سرد و خوش طعم ساندویچ مرغ سرد و خوش طعم
ساندویچ مرغ سرد و خوش طعم ساندویچ مرغ سرد و خوش طعم
%٣۵
Off
٩,٨٠٠ تومان
۶,٣٧٠
١١ خرید انجام شده
خرید