تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

پیتزا گوشت و قارچ خوش طعم و بو
پیتزا خوش طعم گوشت و قارچ با طبخ منحصر به فرد فست فود داربو میل کنید همراه با ۳۷٪ تومان تخفیف و پرداخت۱۱۳۴۰ تومان بجای ۱۸۰۰۰ تومان
پیتزا گوشت و قارچ خوش طعم و بو پیتزا گوشت و قارچ خوش طعم و بو
پیتزا گوشت و قارچ خوش طعم و بو پیتزا گوشت و قارچ خوش طعم و بو
پیتزا گوشت و قارچ خوش طعم و بو پیتزا گوشت و قارچ خوش طعم و بو
پیتزا گوشت و قارچ خوش طعم و بو پیتزا گوشت و قارچ خوش طعم و بو
%٣٧
Off
١٨,٠٠٠ تومان
١١,٣۴٠
۶٠ خرید انجام شده
خرید