تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

پیتزا ویژه با سیب زمینی و نوشیدنی
با پکیج پیتزا ویژه مهرداد در فست فود مهرداد برگر اوقات خوشی را سپری کنید همراه با 22% تخفیف و پرداخت 17550 تومان بجای 22500 تومان
پیتزا ویژه با سیب زمینی و نوشیدنی پیتزا ویژه با سیب زمینی و نوشیدنی
پیتزا ویژه با سیب زمینی و نوشیدنی پیتزا ویژه با سیب زمینی و نوشیدنی
پیتزا ویژه با سیب زمینی و نوشیدنی پیتزا ویژه با سیب زمینی و نوشیدنی
پیتزا ویژه با سیب زمینی و نوشیدنی پیتزا ویژه با سیب زمینی و نوشیدنی
پیتزا ویژه با سیب زمینی و نوشیدنی پیتزا ویژه با سیب زمینی و نوشیدنی
22%
Off
22,500 تومان
17,550
3 خرید انجام شده
خرید

جدیدترین ها

جدیدترین کالا ها