تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

کاشت ناخن
ناخن هایی زیبا با کاشت ناخن در سالن زیبایی بورگ همراه با ۶۵٪ تخفیف پرداخت از ۴۲۰۰۰ تومان به جای ۱۲۰۰۰۰ تومان
کاشت ناخن کاشت ناخن
کاشت ناخن کاشت ناخن
کاشت ناخن کاشت ناخن
کاشت ناخن کاشت ناخن
%۶۵
Off
١٢٠,٠٠٠ تومان
۴٢,٠٠٠
١١ خرید انجام شده
خرید