تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

دستانی زیبا با کاشت ناخن
دستانی زیبا با کاشت ناخن در سالن زیبایی مرجانا همراه با ۶۵٪ تخفیف پرداخت از ۴۲۰۰۰ تومان به جای ۱۲۰۰۰ تومان
دستانی زیبا با کاشت ناخن دستانی زیبا با کاشت ناخن
دستانی زیبا با کاشت ناخن دستانی زیبا با کاشت ناخن
دستانی زیبا با کاشت ناخن دستانی زیبا با کاشت ناخن
%۶۵
Off
١٢٠,٠٠٠ تومان
۴٢,٠٠٠
سالن زیبایی مرجانا
١٠ خرید انجام شده
خرید
زیبایی٬سلامت ناخن