تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

سینی مخصوص کومبو
سینی مخصوص خاص و ویژه در کافه رستوران گلزار همراه با ۴۰٪ تخفیف و پرداخت ۱۵۰۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰ تومان
سینی مخصوص کومبو سینی مخصوص کومبو
سینی مخصوص کومبو سینی مخصوص کومبو
سینی مخصوص کومبو سینی مخصوص کومبو
%۴٠
Off
٢۵,٠٠٠ تومان
١۵,٠٠٠
۵ خرید انجام شده
خرید