تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

پیتزا دو نفره قارچ و گوشت
طعم خوش کنار هم بودن با پیتزا دو نفره گوشت و قارچ در فست فود خانه برگر همراه با ٣٠% تخفیف و پرداخت ١٦٨٠٠ تومان بجای ۲۴۰۰۰ تومان
پیتزا دو نفره قارچ و گوشت پیتزا دو نفره قارچ و گوشت
پیتزا دو نفره قارچ و گوشت پیتزا دو نفره قارچ و گوشت
پیتزا دو نفره قارچ و گوشت پیتزا دو نفره قارچ و گوشت
%٣٠
Off
٢۴,٠٠٠ تومان
١۶,٨٠٠
فست فود خانه برگر
٢٢ خرید انجام شده
خرید