تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

صرف خوراکی بی نظیر
شبی به یاد ماندنی با سفارش از منو باز در فست فود کارنو همراه با ۵۰٪ تخفیف پرداخت ۵۰۰۰ تومان به جای ۱۰۰۰۰ تومان
صرف خوراکی بی نظیر صرف خوراکی بی نظیر
صرف خوراکی بی نظیر صرف خوراکی بی نظیر
صرف خوراکی بی نظیر صرف خوراکی بی نظیر
صرف خوراکی بی نظیر صرف خوراکی بی نظیر
صرف خوراکی بی نظیر صرف خوراکی بی نظیر
صرف خوراکی بی نظیر صرف خوراکی بی نظیر
%۵٠
Off
١٠,٠٠٠ تومان
۵,٠٠٠
١٠ خرید انجام شده
خرید
فست فود