تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

مسابقه کارتینگ
هیجان و لذت سرعت را در بزرگترین پیست کارتینگ جنوب کشور تجربه کنید همراه با ۱۶٪ تخفیف تنها با پرداخت ۲۱۰۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰تومان
مسابقه کارتینگ مسابقه کارتینگ
مسابقه کارتینگ مسابقه کارتینگ
مسابقه کارتینگ مسابقه کارتینگ
%١۶
Off
٢۵,٠٠٠ تومان
٢١,٠٠٠
٧٩٧ خرید انجام شده
خرید