Shiraztakhfif Free In Googleplay & Bazar
دانلود اپلیکیشن

تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت)
ترمیم دندان (پر کردن دندان) با کامپوزیت و آمالگام در درمانگاه سینوهه همراه با ۳۰٪ تخفیف و پرداخت از ۵۹۶۴۰ تومان بجای ۸۵۲۰۰ تومان
پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت) پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت)
پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت) پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت)
پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت) پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت)
پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت) پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت)
%٣٠
Off
٨۵,٢٠٠ تومان
۵٩,۶۴٠
درمانگاه سینوهه
١ خرید انجام شده
خرید
سلامت دهان و دندان