تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

عصب کشی دندان (ترمیم ریشه)
خداحافظی با درد دندان با عصب کشی دندان در مطب دندانپزشکی دکتر سید مهدی مرتضوی با ۵۵٪ تخفیف و پرداخت ۸۳۲۵۰ تومان بجای ۱۸۵۰۰۰تومان
عصب کشی دندان (ترمیم ریشه) عصب کشی دندان (ترمیم ریشه)
عصب کشی دندان (ترمیم ریشه) عصب کشی دندان (ترمیم ریشه)
عصب کشی دندان (ترمیم ریشه) عصب کشی دندان (ترمیم ریشه)
%۵۵
Off
١٨۵,٠٠٠ تومان
٨٣,٢۵٠
٣ خرید انجام شده
خرید
سلامت دهان و دندان