Shiraztakhfif Free In Googleplay & Bazar
دانلود اپلیکیشن

تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

پیتزای ایتالیایی زاور
بهترین پیتزای ایتالیایی شیراز را در فست فود زاور نوش جان کنید!! تا ۲۵٪ تخفیف و پرداخت از ۱۸۷۵۰ تومان به جای ۲۵۰۰۰ تومان
پیتزای ایتالیایی زاور پیتزای ایتالیایی زاور
پیتزای ایتالیایی زاور پیتزای ایتالیایی زاور
پیتزای ایتالیایی زاور پیتزای ایتالیایی زاور
پیتزای ایتالیایی زاور پیتزای ایتالیایی زاور
پیتزای ایتالیایی زاور پیتزای ایتالیایی زاور
پیتزای ایتالیایی زاور پیتزای ایتالیایی زاور
پیتزای ایتالیایی زاور پیتزای ایتالیایی زاور
پیتزای ایتالیایی زاور پیتزای ایتالیایی زاور
%٢۵
Off
٢۵,٠٠٠ تومان
١٨,٧۵٠
فست فود زاور
١١٧ خرید انجام شده
خرید
کافی شاپ مشاهده بیشتر