تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

هات داگ تنوری ویژه استانبول
طعم لذیذ و متفاوت هات داگ تنوری در دونر کباب استانبول همراه با ۴۰٪ تخفیف و پرداخت ۸۴۰۰ تومان بجای ۱۴۰۰۰ تومان
هات داگ تنوری ویژه استانبول هات داگ تنوری ویژه استانبول
هات داگ تنوری ویژه استانبول هات داگ تنوری ویژه استانبول
هات داگ تنوری ویژه استانبول هات داگ تنوری ویژه استانبول
هات داگ تنوری ویژه استانبول هات داگ تنوری ویژه استانبول
هات داگ تنوری ویژه استانبول هات داگ تنوری ویژه استانبول
هات داگ تنوری ویژه استانبول هات داگ تنوری ویژه استانبول
%۴٠
Off
١۴,٠٠٠ تومان
٨,۴٠٠
١٧ خرید انجام شده
خرید