تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

پکیج ساندویج کباب ترکی
پکیج ساندویچ لذیذ کباب ترکی را در فست فود Ifood نوش جان کنید با ۲۵٪ تخفیف و پرداخت ۱۲۰۰۰تومان بجای ۱۶۰۰۰ تومان
پکیج ساندویج کباب ترکی پکیج ساندویج کباب ترکی
پکیج ساندویج کباب ترکی پکیج ساندویج کباب ترکی
پکیج ساندویج کباب ترکی پکیج ساندویج کباب ترکی
پکیج ساندویج کباب ترکی پکیج ساندویج کباب ترکی
%٢۵
Off
١۶,٠٠٠ تومان
١٢,٠٠٠
٢ خرید انجام شده
خرید